صفحه اصلی     تاریخچه     انتشارات     پیام فدائی     نشریه ۱۹ بهمن     صدای چریکها / سرودهای انقلابی       زنان      کارگری      آرشیو مقالات      تماس با ما                آثار کلاسیک مارکسیستی    مطالب برگزیده    ویدیو کلیپ ها    اسناد خیانت اکثریت و حزب توده    کتاب فروشی الکترونیکی     English/Other Languages  


مطالب برگزيده
مطالب و مقالات مندرج در این صفحه از نوشته های ارسالی به سایت سیاهکل و یا از سایت های دیگر برگزیده شده اند.

درج این مطالب در این صفحه به معنی تأئید همه مواضع این نوشته ها نیست.

جُستاری در رابطه با 43مین سالگرد 19 بهمن ماه سال 1349 و سر آغاز مبارزه مسلحانه و جنبش نوین کمونیستی در ایران
"مرگ صمد بهرنگی و هیاهوی دروغگویان"
گزارش تصویری مختصر از تجمعاتی چند در حوالی دفتر ملل متحد
صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان
امپریالیسم عریان
در پیرامون "کنفرانس" باکو !
فیلم آرگو تلاشی برای پاک کردنِ ردپای آمریکا در روی کارآوردن خمینی
تو که از معامله نصیبت جز باد نیست ، حدیث باد فروشان چه می‌‌کنی‌باور ؟!
گزارشی پيرامون کارگران فصلی در فصل برداشت ميوه در دماوند
به کارگیری صحیح و هدفمند و مشترک واژه ها
"تريبونال" و مدافعين تهمت زن اش !
"ايران تريبونال" و "سانسور"
به یاد و خاطره‌ ستارخان و برای ستار بهشتی
"سازمان همکاری اسلامی" و "ايران تريبونال"
در حرف بر علیه اپورتونیسم اما در عمل نشستن در کنار آن !
علیه انقیاد طلبان و سازشکاران !
سخنی با شازده !
دیداری با اعتصاب کنندگان غذا مقابل ساختمان وزارت کشور انگلستان ـ لندن
در بزرگداشت چهلمین سالگشت حماسه سیاهکل
نگاھی به تبادل نظر بين ‫سازمان چريکھای فدايی خلق ايران و سازمان مجاھدين خلق ايران (بخش م.ل) بخش نخست
خاطرات زندان – نوشته رفیق کبیر توخی – جلد اول
خاطرات زندان – نوشته رفیق کبیر توخی – جلد دوم
خاطرات زندان – نوشته رفیق کبیر توخی – جلد سوم
خاطرات زندان – نوشته رفیق کبیر توخی – جلد چهارم

دورکاری: تلاش دیگر رژیم برای بدتر کردن شرایط کار و زندگی کارکنان مزدی

طبقه کارگر و سیاست های ایران و ترکیه در عراق !