صفحه اصلی     تاریخچه     انتشارات     پیام فدائی     نشریه ۱۹ بهمن     صدای چریکها / سرودهای انقلابی       زنان      کارگری      آرشیو مقالات      تماس با ما                آثار کلاسیک مارکسیستی    مطالب برگزیده    ویدیو کلیپ ها    اسناد خیانت اکثریت و حزب توده    کتاب فروشی الکترونیکی     English/Other Languages  
قطعه های صوتی - تصویری

(ویدیو کلیپ)
به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل ۱۳۴۹‏ ‏

چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند: ‏


‏"‏سیاهکل ، طلیعه راهی نوین‏"‏

سخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر در کانال اینستاگرام بذرهای ماندگار ‏


به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل ۱۳۴۹‏ ‏

و چهل و دومین سالگرد قیام پرشکوه ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ‏ ‏


چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند: ‏


‏"سیاهکل و چشم انداز رهایی طبقه کارگر !" ‏

سخنرانی رفیق اشرف دهقانی ‏


‎چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند:‏

"بر پا خیز، از جا کن، بنای کاخ دشمن ‏!‏"‎"شیلی، انقلاب مردمی گام بر می‌دارد ..."‎چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند:‏

ترانه سرود "راه تازه" ‏

با صدای چریک فدایی خلق رفیق حمید اشرفبگیر ببند بکش، گور خود کَنی به دست خود! ‏ ‎پرسش و پاسخ با رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

‎پیرامون “‎سند همکاری ۲۵ ساله ایران با چین‎”!‎ ‎

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگارچریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند:‏

درباره چریک فدایی خلق، مادر انقلابی، رفیق روح‌انگیز دهقانیرفیق روح‌انگیز دهقانی، ثمره‌ای از خون پاک چریک‌های فدایی خلق و یکی از آگاه‌ترین زنان مبارز و انقلابی ایران بود. او ‏که اولین آموزش‌های مبارزاتی‌اش را از برادر کمونیست و یکی از سمبل‌های مقاومت جنبش مسلحانه ایران، بهروز ‏دهقانی آموخته بود، در هشت تیر ۱۳۶۰ هنگامی که در مقابل جوخه اعدام رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفت از مرگ ‏خود حماسه ساخت‎.‎

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد ‎اولین شعر ، به خاطره رزمندگان سیاهکل

چریکهای فدایی خلق ایران برگزار می کنند‏

پخش صوتی سخنرانی رفیق سهیلا‎ ‎در پالتاک

گرامی باد اول ماه مه، ‏ ‏ روز جهانی کارگر!‏

‏"بحران کرونا، رسوایی سرمایه داری و چشم انداز مبارزات طبقه کارگر"‏

پخش ویدیو کلیپچریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند:‏

آبان خونین ، آتشی که فرو نخواهد نشستبزرگداشت چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

پژواک رستاخیز سیاهکل در قیام آبان

بخش اول : سخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر

بخش دوم : پرسش و پاسخ

یکشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۰

تورنتو - کانادا

پرسش و پاسخ با رفیق سارا نیکو از چریکهای فدایی خلق ایران

پیرامون "مفهوم نئولیبرالیسم" ‏

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار


پرسش و پاسخ با رفیق اشرف دهقانی از چریکهای فدایی خلق ایران

در مورد ‏"راه انقلاب ما !" (بخش دوم و پایانی) ‏

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگارپرسش و پاسخ با رفیق اشرف دهقانی از چریکهای فدایی خلق ایران

در مورد ‏"راه انقلاب ما !" (بخش اول) ‏

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگارپرسش و پاسخ با رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

برخی ملاحظات در رابطه با قیام آبان ماه ۱۳۹۸ ‎

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگارپخش ویدیو کلیپدر گرامیداشت چهل و هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل (۱۹ بهمن ۱۳۴۹)‏

‏ و چهلمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن (۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷) ‏

چریکهای فدایی خلق ایران برگزار می کنند:‏

‏"خیزش های مردمی، راهگشای نابودی جمهوری اسلامی" ‏

سخنران: رفیق فریبرز سنجری

بخش پرسش و پاسخ ‏

شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۹ ‏

هانوفر - آلمانچریکhttp://www.19bahman.com//images; های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند:‏

پخش فیلمی مستند از نوروز خونین سنندج در سال ۱۳۵۸‏

‏"کُردستان ، سنگر آزادگان"‏

فیلم "کردستان سنگر آزادگان" یکی از اسناد گران‌بهای تاریخ مبارزاتی ۴۰ سال اخیر توده های تحت ستم ما در مقابله ‏با رژیم تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی است‎.‎

این فیلم توسط چریک‌های فدایی خلق ایران از مبارزه و مقاومت مسلحانه توده ها و پیشمرگان خلق کُرد در مقابل ‏حمله وحشیانه ارتش به کردستان در نوروز سال ۱۳۵۸ تهیه شده، که در همان زمان هم در سطحی در ایران پخش ‏شد‎.‎

در چنان شرایط حساس تاریخی، چریک‌های فدایی خلق ایران با درک ضرورت سازماندهی مسلح توده ها برای ‏پیشبرد جنگ خلق علیه نابودی سلطه امپریالیسم و رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، در کنار مردم ‏آزادی‌خواه سنندج قرار گرفته و با دشمنان توده‌ها جنگیدند‎.‎

صحنه‌هایی که در این فیلم مشاهده می شود در جریان شرکت عملی پیشمرگه های سازمان ما در همین جنگ ‏خونین فیلم‌برداری شده اند‎.‎
پرسش و پاسخ با رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

در مورد تشدید تشنج در منطقه

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگارگفتگوی رادیو همبستگی با رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

ماهیت اختلاف و تنش حکومت‌های آمریکا و ایران

نقش و وظیفه مخالفان رژیم اسلامی در تنش حکومت های آمریکا و ایران


پخش ویدیو کلیپ

در گرامی‌داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر - اردیبهشت ‏۱۳۹۸‏

چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند

پرسش و پاسخ با رفیق سارا نیکو از چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت ۸ مارس ، روز جهانی زن !‏

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار


پخش ویدیو کلیپ

مراسم گرامیداشت چهل و هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل ۱۳۴۹ ‏

‏ و چهلمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن ۱۳۵۷ ‏

‏"خیزش های مردمی، راهگشای نابودی جمهوری اسلامی" ‏

سخنران: رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

پخش فایل صوتی در صفحه "ویدیو کلیپ ها"


پرسش و پاسخ با رفیق اشرف دهقانی ‏ از چریکهای فدایی خلق ایران

در رابطه با مبارزات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار

پخش ویدیو کلیپدر دفاع از مبارزات برحق کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنندپخش ویدیو کلیپدر حمایت از کارگران دلاور نیشکر هفت تپه‎ ‎و فولاد اهواز

چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنندپخش ویدیو کلیپسخنرانی رفیق فریبرز سنجری

در مراسم بزرگداشت رفیق بیژن هیرمن پورپرسش و پاسخ با رفیق بابک آزاد از چریکهای فدایی خلق ایران

پیرامون آکسیون اعتراضی علیه حضور "سروش" در کانادا ‏

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار


پرسش و پاسخ با رفیق سارا نیکو از چریکهای فدایی خلق ایران

پیرامون جدا کردن فرزندان‎ ‎مهاجرین از والدین آنها به عنوان سیاست "بازدارنده" ‎در آمریکا

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار


پرسش و پاسخ با رفیق چنگیز قبادی فر از چریکهای فدایی خلق ایران

در باره برجام ‏

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار


پخش ویدیو کلیپدر گرامیداشت روز جهانی کارگر

چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنندپرسش و پاسخ با رفیق اشرف دهقانی از چریکهای فدایی خلق ایران

در مورد رویدادهای اخیر در کازرون

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار


پرسش و پاسخ با رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

در مورد تشکیل حزب چپ ایران‎ ‎‏- فداییان خلق

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار

پخش صوتی در سیستم یوتیوب

    پخش صوتی برای وسایل اندروید    پخش صوتی برای وسایل اپل        

پخش صوتی با ریل پلیر

پخش صوتی با ویندوز میدیا پلیر

دانلود کامل فایل صوتی

دانلود کامل فایل صوتی


پخش ویدیو کلیپ"‎انتشار یک سند مهم تاریخی‎"

سخنرانی رفیق اشرف دهقانی در میتینگ مهاباد

به مناسبت نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل در سال ۱۳۵۸پخش ویدیو کلیپویدیو کلیپی از چریک های فدایی خلق ایران


در باره زندگی یکی از رهبران برجسته چریک های فدایی خلق ایران

رفیق علی اکبر (فریدون) جعفریپرسش و پاسخ با رفیق سارا نیکو از چریکهای فدایی خلق ایران

"شرایط زندگی و مبارزه زنان ایران در زیر سلطه جمهوری اسلامی"


از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار

پخش صوتی در سیستم یوتیوب

    پخش صوتی برای وسایل اندروید    پخش صوتی برای وسایل اپل        

پخش صوتی با ریل پلیر

پخش صوتی با ویندوز میدیا پلیر

دانلود کامل فایل صوتی

دانلود کامل فایل صوتی


پخش ویدیو کلیپویدیو کلیپی از چریک های فدایی خلق ایران

در مورد خیزش گرسنگان در دیماه ۱۳۹۶ و چرایی و چگونگی آن خیزش


"بگذار برخیزد مردم بی لبخند !"پرسش و پاسخ با رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

"رفراندوم" ، طرحی برای مقابله با انقلاب توده ها

از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار

پخش صوتی در سیستم یوتیوب

    پخش صوتی برای وسایل اندروید    پخش صوتی برای وسایل اپل        

پخش صوتی با ریل پلیر

پخش صوتی با ویندوز میدیا پلیر

دانلود کامل فایل صوتی

دانلود کامل فایل صوتی


پخش صوتی سخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر

در مراسم چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل

موضوع سخنرانی: راه سیاهکل و خیزش گرسنگان

یکشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۸

استکهلم – سوئدپخش صوتی در سیستم یوتیوب

    پخش صوتی برای وسایل اندروید    پخش صوتی برای وسایل اپل        

پخش صوتی با ریل پلیر

پخش صوتی با ویندوز میدیا پلیر

دانلود کامل فایل صوتی

دانلود کامل فایل صوتی


پرسش و پاسخ با رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

سیاهکل و تاریخچه شکل گیری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران


از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار

پخش صوتی در سیستم یوتیوب

    پخش صوتی برای وسایل اندروید    پخش صوتی برای وسایل اپل        

پخش صوتی با ریل پلیر

پخش صوتی با ویندوز میدیا پلیر

دانلود کامل فایل صوتی

دانلود کامل فایل صوتی


پخش صوتی سخنرانیرفیق اشرف دهقانی

(سخنی با خلق آذربایجان)


اشرف دهقانی یولداشین آذربایجان خلقیله بیر نئچه سؤزی


بیست و هفتم دی ۱۳۹۶پرسش و پاسخ با رفیق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران

در ارتباط با چگونگی و چرایی شکل گیری جنبش های سراسری جاری ،

وظایف نیرو های انقلابی در قبال این جنبش ها و چشم انداز های مبارزاتی این اعتراضات


از طرف کانال تلگرام بذرهای ماندگار

پخش صوتی در سیستم یوتیوب

    پخش صوتی برای وسایل اندروید    پخش صوتی برای وسایل اپل        

پخش صوتی با ریل پلیر

پخش صوتی با ویندوز میدیا پلیر

دانلود کامل فایل صوتی

دانلود کامل فایل صوتی


پخش ویدیو کلیپفعالین چریک های فدایی خلق ایران در تورنتو – کانادا تقدیم می کنند:

مراسمی در گرامیداشت یاد و خاطره جانسپردگان دهه شصت

شنبه نهم سپتامبر ۲۰۱۷

موضوع سخنرانی: "جنگ روانی و فراموشی تاریخی ، دو عامل کلیدی در سرکوب جامعه"

سخنران: دکتر نورایمان قهاری – روانشناسپخش صوتی ویدیو کلیپ"در صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر ، پیش به سوی اکتبری دیگر!"

(گفتاری از رفیق اشرف دهقانی در گرامیداشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر)پخش ویدیو کلیپكیستند اینان؟پخش ویدیو کلیپگفت و گویی با رفیق محمد هُشی از بازماندگان قتل عام دهه ۶۰

در باره محمدعلی عمویی از رهبران حزب تودهپخش ویدیو کلیپیادگاری از شاعر انقلاب ، رفیق سعید سلطانپورپخش ویدیوی مصاحبهمصاحبه رادیو همراه با رفیق چنگیز قبادی فر

پیرامون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی

دوشنبه ۱۵ مه ۲۰۱۷پخش ویدیوی مصاحبهمصاحبه رادیو صدای زنان با سارا نیكو

شرایط جنبش زنان در آمریکا در دوران رشد فاشیسم

شنبه ۲۲ مارچ ۲۰۱۷پخش ویدیوی سخنرانیدر گرامیداشت اول ماه مه – روز جهانی کارگر
چریک های فدایی خلق ایران برگزار می کنند:
سخنرانی رفیق فریبرز سنجری در پلتاک

چگونه می توان بر معضل پراکندگی صفوف کارگران فائق آمد؟

یکشنبه هفتم مه ۲۰۱۷پخش ویدیوی سخنرانیچریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند:
سخنرانی رفیق سهیلا دهماسی در پلتاک به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

"ستم بر زن ، ستم طبقاتی که راه حل طبقاتی می طلبد"

یکشنبه ۱۲ مارچ ۲۰۱۷پخش ویدیوی سخنرانیچریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند:
سخنرانی رفیق سارا نیکو در پلتاک به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

"چشم انداز اعتراضات زنان در آمریکا علیه رشد فاشیسم"

یکشنبه ۱۲ مارچ ۲۰۱۷پخش ویدیوی سخنرانیسخنرانی رفیق فریبرز سنجری از چریک های فدائی خلق ایران
در مراسم گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
و سی و هشتمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن

"ملاحظاتی در باره شرایط کنونی و وظائف نیروهای انقلابی"

شنبه ۴ فوریه ۲۰۱۷
استکهلم - سوئدپخش ویدیوی سخنرانی


سخنرانی رفیق فریبرز سنجری از چریک های فدائی خلق ایران
در مراسم گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
و سی و هشتمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن

"ملاحظاتی در باره شرایط کنونی و وظائف نیروهای انقلابی"

(بخش پرسش و پاسخ)

شنبه ۴ فوریه ۲۰۱۷
استکهلم - سوئدپخش ویدیو کلیپشعری حماسی با صدای یاری ناشناختهپخش ویدیو کلیپنغمه هائی از "شاعر کارگاه ها" ، صدائی ماندگار از رفیق کارگر

چریک فدائی خلق مناف فلکی تبریزیپخش ویدیو کلیپصدائی ماندگار !

شعر خوانی چریک فدائی خلق
رفیق بهروز دهقانیپخش ویدیوی پرسش و پاسخکمونیست هائی که چون آذرخش در سخن خویش زیستند

سخنرانی رفیق فریبرز سنجری - قسمت پرسش و پاسخ

در گرامیداشت چهلمین سالگرد شهادت چریک فدائی خلق، رفیق کبیر حمید اشرف

و به یاد شهدای به خون خفته هشتم تیرماه ۱۳۵۵ و ۱۳۶۰

هانوفر - آلمان

شنبه ۲۵ جون ۲۰۱۶پخش ویدیوی سخنرانیکمونیست هائی که چون آذرخش در سخن خویش زیستند

سخنرانی رفیق فریبرز سنجری

در گرامیداشت چهلمین سالگرد شهادت چریک فدائی خلق، رفیق کبیر حمید اشرف

و به یاد شهدای به خون خفته هشتم تیرماه ۱۳۵۵ و ۱۳۶۰

هانوفر - آلمان

شنبه ۲۵ جون ۲۰۱۶پخش ویدیو کلیپدر گرامیداشت چهلمین سالگرد شهادت چریک فدائی خلق، رفیق کبیر حمید اشرف

و به یاد شهدای به خون خفته هشتم تیرماه ۱۳۵۵ و ۱۳۶۰

هانوفر - آلمان

شنبه ۲۵ جون ۲۰۱۶پخش ویدیو کلیپ"شلاق ستم"

برای کارگران مبارز معدن "آغ دره"

شعری از ع. شفق
پخش ویدیو کلیپدر گرامیداشت رستاخیز سیاهکلپخش ویدیو کلیپ"غزال سرخ ما"

به یاد گرامی چریک فدائی خلق، رفیق پری (غزال) آیتیپخش ویدیو کلیپ سخنرانییادمان چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و سی و ششمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن
سخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر : "آموزه های سیاهکل و شرایط کنونی"
یکشنبه ۸ فوریه ۲۰۱۵ در استکهلم – سوئدپخش ویدیو کلیپ سخنرانییادمان چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و سی و ششمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن
سخنرانی رفیق صمد : "سیاهکل از نگاه نسل جوان"
یکشنبه ۸ فوریه ۲۰۱۵ در استکهلم – سوئدپخش ویدیو کلیپ سخنرانییادمان چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و سی و ششمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن
سخنرانی رفیق بهرام : "سیاهکل از نگاه نسل جوان"
شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۱۵ در فرانکفورت – آلمانویدیو کلیپدر ستایش کوبانی

شعری از رفیق ع - شفقویدیو کلیپپیام رفیق اشرف دهقانی به مقاومت کوبانی

مقاومت مسلحانه در کوبانی، ناقوس مرگ شب پرستان !
شب همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران

سخنرانی رفیق محمد هُشی (از زندانیان سیاسی دهه ۶۰)

شکنجه و اعدام، جزء ذاتی سلطه جمهوری اسلامی

مکان: میونستر آلمان

زمان: شنبه ۸ نوامبر ۲۰۱۴


ویدیو کلیپسخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر در پلتاک
نقش "داعش" در تحولات اخیر در منطقه !

(بخش اول)ویدیو کلیپسخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر در پلتاک
نقش "داعش" در تحولات اخیر در منطقه !

(بخش دوم)چریکهای فدائی خلق ایران تقدیم می کنندپخش برنامه تلویزیونی چریکهای فدائی خلق تحت عنوان

"بی بی سی و رستاخیز سیاهکل - برای ثبت در تاریخ"

مصاحبه ای با رفیق اشرف دهقانی در مورد تاریخ واقعی سازمان چریکهای فدائی خلق ایرانچریکهای فدائی خلق ایران تقدیم می کنندپخش برنامه تلویزیونی چریکهای فدائی خلق تحت عنوان

"بی بی سی و رستاخیز سیاهکل - برای ثبت در تاریخ"

مصاحبه ای با رفیق اشرف دهقانی در مورد تاریخ واقعی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

این برنامه در روز جمعه هفتم شهریور ۱۳۹۳ در ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به وقت ایران برابر با بیست و نهم آگوست ۲۰۱۴ در ساعت یازده صبح به وقت نیویورک ، پنج بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی از کانال ماهواره ای "تلویزیون مردم" و هم زمان با آن ، از طریق شبکه های تلویزیونی اینترنتی "تلویزیون مردم" و "سیاهکل تی وی" پخش خواهد شد

پخش مستقیم از طریق شبکه های تلویزیونی اینترنتی
پخش مستقیم مراسم بزرگداشت رستاخیز سیاهکل ۴۹ و قیام پرشکوه بهمن ۵۷

از طریق شبکه های تلویزیونی اینترنتی

شنبه ۱۵ فوریه ۲۰۱۴ – ساعت ۷ شب به وقت تورنتو و نیویورک


پخش کلیپ
سخنرانی رفیق چنگیز قبادی‌فردر مراسم گرامیداشت چهل و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل ۴۹
و سی و پنجمین سالگرد قیام پرشکوه بهمن ۵۷
"سیاهکل در آینه تاریخ"
شنبه ۱۵ فوریه ۲۰۱۴ ، تورنتو – کانادا
هادی که سال ها در ژاپن به کار کارگری پرداخته بود ، بالاخره به هلند رفته و برای قبول پناهندگی اش مجبور شده بود که با هویتی دیگر و به مثابه یکی از اتباع افغانستان در هلند تقاضای پناهندگی کند تا بتواند از این طریق اجازه اقامت و امکان برخورداری از یک شغل ساده را بیابد. اما همین امر باعث شده بود که نتواند همسر و فرزندش را به هلند نزد خود بیاورد. این واقعیت دردناک تا پایان عمر کوتاه هادی همواره به او و خانواده اش فشار می آورد ، چرا که علاوه بر تحمل دوری ناخواسته همسر و فرزند، هادی مجبور شده بود که با همه توان برای سر و سامان دادن به زندگی آن ها، خودش در یکی از سخت ترین مشاغل در هلند کار کند تا بتواند امکان زندگی همسر و فرزند را در تهران فراهم نماید. در جریان همین کار طاقت فرسا در کارخانجات هلند (در کارخانه های تولید پودر رختشوئی و مایع ظرفشوئی) و برای بورژوازی بی شرم این کشور بود که به دلیل تماس دائم با مواد شیمیائی و تنفس آن ها به بیماری مهلک سرطان دچار شد. امری که در توضیح چرایی این بیماری از سوی دکترهایش هم تائید می شد. یک لحظه تصور کنید که هادی در هلند و در مهد دمکراسی غرب چنین سرنوشتی پیدا کرد ، حال ببینید این بورژوازی امپریالیستی با کمک رژیم جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی چه بر سر کارگران و زحمتکشان ما می آورد و چه انسان هائی را آواره و در به در و یا در زیر چرخ دنده های کارخانجات خود در این کشور ها نابود می سازد. غم فقدان این انسان زحمتکش وقتی بیشتر می شود که بیندیشیم به راستی اگر هادی از شرایط یک زندگی حداقل در داخل کشور در زیر یک حاکمیت دمکراتیک برخوردار بود ، آیا به چنین سرنوشت غم انگیزی دچار می شد؟ آیا خانواده و عزیزان او با چنین وضعیت ناگوار و دردناکی روبرو می شدند که حتی دست یابی به جسد پدر و همسر عزیزشان در این شرایط سخت به یک معضل بزرگ تبدیل گردد؟ به واقع سرنوشت هادی تجلی سرنوشت بسیاری از انسان هائی است که در زیر سلطه بورژوازی امپریالیستی و رژیم های حامی اش مثل جمهوری اسلامی به اشکال مختلف تدریجا نابود می شوند بدون اینکه کسی از سرنوشت و مشکلات طاقت فرسای زندگی آن ها مطلع شود. با گرامیداشت یاد این کارگر زحمتکش باید کوشید تا اندوه ناشی از این فقدان تاسف بار ، به دلیل دیگری برای تشدید مبارزه بر علیه این شرایط غیر انسانی و استثمارگرانه ، مبدل گردد.    مارچ ۲۰۱۳


پخش تصویری برنامه تلویزیونی "چشم انداز" از کانال اندیشه
گفتگوئی با رفیق فریبرز سنجری

"در گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد رستاخیز سیاهکل"
یکشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۲پخش صوتی سخنرانی رفیق اشرف دهقانی

در برنامه چهلمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

شنبه ۵ فوریه ، تورنتو -  کانادا

کلیپ پیام رفیق اشرف دهقانی به زنان مبارز و دلیر ایران

به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن

در گرامیداشت روز جهانی کارگر!

(ویدئو کلیپ)


ویدئو کلیپ یادِ یاران یاد باد !


به یاد رفقا جواد،  کاظم و حسین سلاحی !