صفحه اصلی     تاریخچه     انتشارات     پیام فدائی     نشریه ۱۹ بهمن     صدای چریکها / سرودهای انقلابی       زنان      کارگری      آرشیو مقالات      تماس با ما                آثار کلاسیک مارکسیستی    مطالب برگزیده    ویدیو کلیپ ها    اسناد خیانت اکثریت و حزب توده    کتاب فروشی الکترونیکی     English/Other Languages    اسناد سخن می گویند:
  نگاهی به مواضع ضد انقلابی سازمان "اکثریت" و "حزب توده" در حمايت از جمهوری اسلامی...

اسناد زیر که از میان نشریات خود جریانات سیاسی فوق الذکر انتخاب شده اند مربوط به دورانی است که اکثریتی ها و توده ای ها علاوه بر پشتیبانی از جمهوری اسلامی در امر سرکوب توده ها و توجیه خونریزی های این رژیم عملا نیز در آن سرکوب ها شرکت داشتند.  توده ای ها برای تحقق "وحدت استراتژیک" خود با جمهوری اسلامی از جان مایه می گذاشتند!!  و اکثریتی ها از هیچ کمکی برای پیشبرد سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دریغ نمی ورزیدند.
با تشکر از رفقائی که این اسناد را تهیه و در اختیار ما گذاشتند و همچنین با سپاس از یارانی که این اسناد را برای درج در سایت آماده نمودند.

چريکهای فدائی خلق ایران - ارديبهشت 1386