صفحه اصلی     تاریخچه     انتشارات     پیام فدائی     نشریه ۱۹ بهمن     صدای چریکها / سرودهای انقلابی       زنان      کارگری      آرشیو مقالات      تماس با ما                آثار کلاسیک مارکسیستی    مطالب برگزیده    ویدیو کلیپ ها    اسناد خیانت اکثریت و حزب توده    کتاب فروشی الکترونیکی     English/Other Languages  
مقالات ، اسناد و سخنرانی های پلتاکی در مورد کتاب اخیر دشمن

تحت عنوان "چریک های فدائی خلق – از نخستین کنش ها تا بهمن ۱۳۵۷ – جلد اول"

جلوه ای دیگر از همکاری فرخ نگهدار با رژیم جمهوری اسلامی
متن سخنرانی رفیق فریبرز سنجری در پلتاک - ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸ – هدف دشمن از "تاريخ نگاری" برای چریکهای فدائی خلق چیست؟
در افشای ادعای وزارت اطلاعات: چريکهای فدائی خلق در "چنبره ساواک"!
نامه سرگشاده رفیق مادر شايگان به خلقهای قهرمان ايران در مورد کتاب اخير دشمن – خطاب به مزد بگیران وزارت اطلاعات: برای فرزندان من اشک تمساح نریزید!
باز هم در باره "تاريخ" سازی  شکنجه گران!
در افشای تاریخ نویسی جلادان بر علیه چریکهای فدائی خلق
پخش نوار صوتی سخنرانی رفیق فریبرز سنجری و گفتگو و بحثهای آزاد در پلتاک – هدف دشمن از "تاريخ نگاری" برای چریکهای فدائی خلق چیست؟
جعل مضاعف تاریخ!
تلاشی عبث برای مخدوش کردن نقش و چهره زنان چريک فدائی!
تاریخ نویسی مأموران جمهوری اسلامی و خوش رقصی فرخ نگهدار
تاملی بر کتاب اخیر دشمن و "راز" مرگ صمد...!؟
طشت رسوایی وزارت اطلاعات از بام بر زمین افتاد!
نامه رفیق احمد خرم آبادی به مادرش
اعلامیه سازمان چریکهای فدائی خلق علیه جعل اسناد و قلب حقایق توسط دشمن به تاریخ دوم خرداد ۱۳۵۵
شعری تقدیم به رفیق مادر (فاطمه سعیدی شایگان)
یکی از نامه های دست ساز ساواک بر علیه چریکهای فدائی خلق
شعر :   کیستند اینان؟
کتاب وزارت اطلاعات و "استقبال" اکثريتی ها و شبه اکثريتی ها از آن !
ادعای "گویلز"ی سلطنت طلبان