گزارش کوتاهی از تظاهرات دو روزه برای دفاع از خلق کُرد سوریه

در مونستر آلمان

به دنبال تجاوز ارتش سرکوبگر ترکیه به کُردستان سوریه و بمباران توده های ستمدیده کُرد این کشور ، روز پنجشنبه 10 اکتبر 2019 ، تظاهراتی در اعتراض به این یورش ددمنشانه در مرکز شهر مونستر در آلمان برگزار گردید.  تظاهرات از ایستگاه مرکزی راه آهن (بانهوف) شروع و تظاهرکنندگان به سمت کنسولگری ترکیه که در مرکز شهر قرار دارد ، راهپیمایی کردند. در طول این راهپیمایی شعار های مختلفی علیه دولت ترکیه و اردوغان رئیس جمهور این کشور سر داده شد و همچنین تظاهرکنندگان حمایت خود از مردم کُردستان سوریه را فریاد زدند. این تظاهرات در رسانه های رسمی مونستر انعکاس یافت و به گزارش آنها تقریبا هزار نفر در آن شرکت داشتند. مردمی که از ملیتهای مختلف و آلمانی های چپ تشکیل می شدند.

در ادامه این حرکت، مردم، بار دیگر روز شنبه دوازدهم اکتبر در مرکز شهر به راهپیمایی پرداختند که این بار تعداد شرکت کنندگان از تظاهرات روز پنج شنبه بیشتر بود. این حرکت هم تا ساعت چهار بعد از ظهر ادامه داشت و تظاهرکنندگان خشم و نفرت خود از یورش جنایتبار ارتش ترکیه به خلق کُرد سوریه را با سر دادن شعار هایی همچون "اردغان قاتله" ، "اردوغان تروریسته" ، "ارتش ترکیه باید فورا کُردستان سوریه را ترک کند" به نمایش گذاشتند. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در مونستر با حمل آرم سازمان در هر دو این راهپیمایی های مبارزاتی شرکت داشتند.

نابود باد امپریالیسم و سگهای زنجیریش!

زنده باد خلق رزمنده کُرد که برای آزادی می جنگد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در مونستر - آلمان

13 اکتبر 2019