گزارش کوتاهی از اعتراضات سراسری در آلمان

علیه سیاست های نژاد پرستی در آمریکا و آلمان

برغم شیوع ویروس کرونا، به‌دلیل قتل فجیع جورج فلوید یکی از شهروندان سیاه پوست آمریکایی‎ ‎، بدست پلیس ‏آمریکا، در روزهای اخیر در شهرهای مختلف آلمان تظاهرات گسترده ای علیه نژاد پرستی برگزار گردید که چهره ‏نژاد پرستانه و وحشیانه نظام سرمایه داری آمریکا را که به اصطلاح یکی از پیشرفته ترین کشورهای مدعی ‏دموکراسی ، حقوق بشر و آزادی انسان ها می باشد را نشان داد.  اقشار مختلف از کارگران گرفته تا توده های ‏تحت ستم که زیر فشارهای مختلف نظام سرمایه داری حیات و هستی شان در زیر منگنه قرار گرفته ، برای نشان ‏دادن خشم و نفرت خود نسبت به گردانندگان استثمار گر و نژاد پرست سیستم ضد خلقی موجود به خیابان ها ‏آمدند و تظاهرات باشکوهی را در شهرهای مختلف آلمان بر پا کردند.‏‎ ‎‏ تظاهر کنندگان در اغلب شهرهای آلمان با ‏اعتراضات و تظاهرات شان علیه قتل جورج فلوید و سیاست های نژاد پرستانه، همبستگی خود را با توده های ‏محروم سیاه پوست در آمریکا و همه قربانیان نظام سرمایه داری نشان دادند. ‏

در اغلب شهرها ، تظاهر کنندگان به مدت 8 دقیقه و 46 ثانیه بر زمین نشستند و سکوت کردند.  این کار  ‏سمبلیک توسط تظاهر کنندگان یاد آور زمانی بود که مامور پلیس آمریکا پس از دستگیری و دستبند زدن به جورج ‏فلوید، زانوی خود را بر گردن وی فشار داد تا وقتی‎ ‎که او جان خود را از دست داد.  صدها پلاکارد با شعارهایی ‏مانند "زندگی سیاه پوستان با ارزش است"، "نمی توانم نفس بکشم" و ... در همه جا به چشم می خورد .

در همین رابطه روز شنبه 17 خرداد 1399(ششم ژوئن 2020) همزمان با تظاهراتی که در کشورهای مختلف دنیا ‏عیله نژادپرستی و مرگ جورج فلوید بدست پلیس آمریکا اتفاق افتاد ، شهر کاسل در آلمان نیز شاهد تظاهرات ‏بیش از 3 هزار نفر که اغلب آنان را جوانان تشکیل می دادند ، بود.  بیشتر تظاهرکنندگان برای همبستگی با ‏اعتراضات مردم آمریکا، لباس سیاه بر تن داشتند. در پلاکاردهایی که تظاهرکنندگان آن ها را با خود حمل می ‏کردند ، شعارهایی چون ، "نمی توانم نفس بکشم"، "خون ما همگی یک رنگ دارد"، "ما خسته ایم ( همراه با ‏عکس قطره های خون)، "آیا نفر بعدی من هستم"، "زندگی سیاه پوست ها ارزشمند است" و غیره دیده می ‏شد. با توجه به محدودیت های فاصله گذاری بدلیل شیوع  بیماری کرونا ، تظاهر کنندگان با رعایت مقررات و ‏گذاشتن ماسک بر چهره شان به تظاهرات خود ادامه دادند.  در ادامه همین تظاهرات ، هفته آینده در روز شنبه ‏‏(13 ژوئن 2020) تظاهرات دیگری علیه تبعیض نژادی در شهر کاسل برپا خواهد گردید. فعالین چریکهای فدایی خلق ‏ایران در این تظاهرات شرکت خواهند داشت. ‏

در برلین به گزارش خود رسانه های آلمانی، تعداد تظاهر کنندگان بالغ بر 15000 نفر بود و گستردگی صفوف تظاهر ‏کنندگان باعث شد که پلیس از ترس به بستن خیابان های اطراف میدان (الکسانرا پلاتز) اقدام کند؛ این اقدام ‏پلیس باعث بوجود آمدن راه بندان های زیادی در منطقه گشت.  همچنین در جریان درگیری پلیس با تظاهر ‏کنندگان ، 93 نفر از آنان توسط پلیس سرکوبگر آلمان بازداشت شدند. ‏

شهر فرانکفورت نیز شاهد اعتراضات بیش از 8000 نفر از مردم آزادیخواه آلمان بود که با در دست داشتن شعارها و ‏پلاکاردهای گوناگون، از جمله خواستار از بین بردن نژادپرستی و محکوم کردن قتل جورج فلوید بودند.‏

در شهر کلن نیز هزاران نفر در اعتراض به این جنایت، در دو تظاهرات جداگانه شرکت کردند. جمعیت با در دست ‏داشتن پلاکاردهایی که بر بیشتر آن ها شعارهایی علیه نژاد پرستی نقش بسته بود ، به راهپیمایی پرداخته و ‏صدای اعتراض شان را به گوش دولت آلمان و افکار عمومی رساندند.   مردم آلمان در مونیخ یکی از بزرگترین ‏تظاهرات ها علیه نژاد پرستی و سیاست های نژاد پرستانه دولت های سرمایه داری را بر پا کردند.  در این شهر در ‏جنوب آلمان تعداد تظاهرکنندگان بیش از 25000 نفر رسید. تعداد جمعیت آن قدر زیاد بود که فقط برای مهار و کنترل ‏این تظاهرات صدها تن از نیروی پلیس بسیج شده بودند، از جمله اقدامات تظاهر کنندگان این بود که آن ها نیز در ‏حمایت و ادای احترام به جورج فلوید به مدت 8 دقیق و 46 ثانیه سکوت کردند.

بنا به گزارشات رسانه های جمعی آلمان در شهر هامبورگ بیش از 14000 هزار تظاهر کننده در اعتراض به ‏چپاولگری نظام سرمایه داری و سیاست های ضد مردمی دولت های سرمایه داری به خیابان ها آمدند و ‏برخوردهای سرکوبگرانه پلیس با تظاهر کنندگان به درگیری میان آن ها و پلیس منجر شد.  شدت خشونت پلیس ‏و مقاومت تظاهر کنندگان به حدی بود که پلیس برای در هم شکستن تظاهرات از گاز اشک آور و ماشین آب پاش ‏استفاده کرد.  در شهر هانوفر نیز که شمار زیادی پناهنده و رنگین پوستان را در خود جای داده است ، حدود ‏‏10000 تظاهر کننده به خیابان ها آمدند تا سیاست های نژاد پرستانه دولت آمریکا و متحدانش را محکوم کنند.  در ‏این تظاهرات شعارهای زیادی نیز علیه سیاست های راسیستی در آلمان سر داده شدند.  ده ها تن از ایرانیان ‏مبارز مقیم هانوفر در این تظاهرات شرکت داشتند. ‏

تظاهرات مردم آلمان در محکوم کردن جنایت پلیس آمریکا و سیاست های نژاد پرستانه و استثمارگرانه دولت های ‏سرمایه داری تنها در شهرهای فوق اتفاق نیفتاد.  علاوه بر این شهرها در بسیاری دیگر از نقاط آلمان نظیر ‏لورکوزن ، اوسنابورک ، دورتموند ، بن ، گوتینگن ، مونستر ، آخن ، بیله فلد ، پادابورن و غیره تظاهرات بزرگ و ‏کوچکی علیه نژادپرستی برگزار گردیدند.  نکته امید بخش و برجسته این رشته تظاهرات ضد نژاد پرستی و ضد ‏فاشیستی در آلمان شرکت پر شور نیروهای جوان در این تظاهرات ها بود. ‏

برخی از سازماندهندگان این تظاهرات ها به خبرگزاری آلمان گفته اند که هدف از برگزاری این تظاهرات ها نه تنها ‏مخالفت و محکوم کردن سیاست های دولت و پلیس آمریکا ، بلکه همچنین محکوم نمودن سیاست های ‏فاشیستی و نژاد پرستانه در خود آلمان بوده است.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آلمان

‏10 جون 2020‏