فراخوان!

ایرانیان آزادیخواه!

در حمایت از مبارزات هم‌میهنانمان جهت سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، در اعتراض به ۴۱ سال جنایت و کشتار و غارت و در یک کلام به فلاکت رساندن اکثریت مردم کشور ، در همبستگی با خواست ها و مطالبات مردم ستمدیده و در اعتراض به سیرک انتصاباتی جمهوری اسلامی و تلاش فریبکارانه سردمداران جمهوری اسلامی جهت فریب مردم برای گرم کردن تنور مضحکه انتخاباتی شان و در اعتراض به کُشتار کولبران رنجدیده در کُردستان ، به ما بپیوندید تا یک‌صدا فریاد بزنیم؛ مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده‌باد انقلاب، زنده‌باد رزم پرشکوه مردم در زنجیر میهنمان ، برای نان ، کار و آزادی!

زمان: پنجشنبه ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ ، ساعت ۵ بعدازظهر
مکان: پلازای ایرانیان ، خیابان یانگ ، شمالِ خیابان فینچ

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران تورنتو ، کانادا