الف. بهرنگ        

 

بر امواج ابردریای شعر احمد شاملو

ترجمه انگلیسی منتخبی از اشعار او

هنر متعهد در هر جامعه‌ای، بازتاب خودآگاهیِ اجتماعی، و به این اعتبار، معرّف وجدان بیدار آن جامعه است. هنر متعهد در جامعه‌ی ما، از انقلاب مشروطه تا به امروز، سهم بسزا و مهمی در روند مبارزات ترقی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه‌ی مردم ما ایفاء کرده است: هم خود پرچمدار ترقی‌خواهی و عدالت‌طلبی بوده، و هم هر کجا که پرچم آن به اهتزار درآمده، به یاری و حمایت از آن برخاسته است.

ترجمه‌ی انگلیسیِ چهل و یک شعر از اشعار شاعر مردمی و مبارز، احمد شاملو، کوششی‌ست در راستای معرفیِ هنر متعهد ایران، و در عین حال، ادای احترامی به این نوع از هنر و آفرینندگان آن.

 

انتشارات در صفحه "انگلیسی و زبان های مختلف دیگر"

On The Oceanic Waves Of Ahmad Shamlou’s Poetry

http://www.siahkal.com/english/Oceanic-Waves-Ahmad-Shamlou.pdf

جولای 2020