فراخوان

جان بازداشت شدگان قیام آبان ماه 1398 در خطر است !

ایرانیان آزادیخواه!

رژیم ددمنش جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش بزرگ توده ای آبان ماه ، بیش از هزار و پانصد تن از تظاهرکنندگان را کشته است. این رژیم سرکوبگر همچنین به بازداشت بیش از ده هزار معترض در سراسر ایران اقدام نموده است. از زمان سرکوب این قیام تا امروز تعداد قابل توجهی از دستگیر شدگان به شکل های مختلف به قتل رسیده و اجساد آن ها در رودخانه ها، سدها و بیابان ها پیدا شده اند. همه قرائن نشان می دهند که مقامات امنیتی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی ، با سنگدلی تمام به قتل و کشتار زندانیان سیاسی برخاسته اند.

در افشاء و محکومیت جنایات جمهوری اسلامی و در دفاع از جان بازداشت شدگان خیزش آبان ماه و در همبستگی با خانواده قربانیان ، تظاهراتی در روز پنجشنبه ۵ دی ماه 1398 برابر با 26 دسامبر 2019 در تورنتو برگزار می شود. بیائید تا متحدانه ، فریاد زندانیان سیاسی را پژواک کرده و افکار عمومی را از خطری که جان بازداشت شدگان قیام اخیر را تهدید می کند ، آگاه سازیم.

زمان: پنجشنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ - ساعت ۲ بعد از ظهر

مکان: میدان مل لستمن ، تورنتو - کانادا

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو کانادا

بیست و سوم دسامبر 2019