به نقل از : 19 بهمن ، نشریه سیاسی - خبری چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 75 15 بهمن ماه 1387

 

استفاده ارتش اسرائيل از "فسفر سفيد" بر عليه مردم غزه!

 

بر اساس گزارش خبرگزاري های مختلف، ارتش اسرائيل در حملات وحشیانه اخير خود بر عليه مردم غزه از فسفر سفيد استفاده کرده است. فسفر سفید هنگام تماس با موجودات زنده، گوشت و پوست را تا سر حد استخوان می سوزاند و تنفس گاز آن باعث تورم و خونریزی مجرای تنفسی شده و منجر به مرگ دردناکی میشود. در شرایطی که استفاده از فسفر سفيد نقض آشکار قوانين و معاهدات سازمان ملل می باشد، مطابق همین گزارشات، سلاح های حاوی این ماده کشنده از سوی دولت آمریکا در اختیار جنایتکاران اسرائیلی قرار داده شده اند.

 

هرچند دولت اسرائيل استفاده از فسفر سفید را در تهاجمات وحشیانه خود به مردم بی دفاع غزه انکار می کند، اما مارک گارلاسکو، تحلیل گر ارشد نظامی در دیده بان حقوق بشر تاکيد دارد که تمامی شواهد موجود نشان گر استفاده ارتش اسرائیل از فسفر سفید می باشد. او می گوید که "ام 825ای1" شماره ای است که آمریکایی ها برای گلوله های حاوی فسفر سفید تعیین کرده اند. او با اشاره به گلوله توپی که منفجر نشده و همين شماره بر روی آن حک شده است، اضافه می کند: "این گلوله ها را آمریکا ساخته و به اسرائیل فروخته است".

 

سازمان ملل متحد نیز تایید کرده است که در حمله اسرائیل به مدرسه ای که صدها غیر نظامی در آن پناه گرفته بودند و همچنین در حمله علیه مقر اصلی این سازمان در شهر غزه فسفر سفید استفاده شده است.

 

شواهد دیگری نیز در دست است که بر خلاف تکذیب های اسرائیل، گواهی می دهند که در جريان حمله وحشيانه 22 روزه اسرائيل به مردم ستمديده غزه ، علاوه بر آن که صد ها تن از مردم بی دفاع فلسطین بر اثر بمباران های ارتش اسرائيل جان باختند، تعداد زيادی هم بر اثر فسفر سفيد جان خود را از دست دادند. برای نمونه می توان به گفته های صباح ابو حلیمه، مادری که تمامی خانواده اش را در این حملات از دست داده استناد نمود. این مادر با درد فراوان از مرگ فرزند 14 ساله خود صحبت می کند که بر اثر استفاده از فسفر سفید سرش از تنش جدا شده بود. او همچنین مرگ نوزادش که در آغوشش جان می سپرد را با درد باز گو میکند و می گوید: "آتش بود و بعد دود سفیدی (دیده شد). موشک بچه هایم را از بین برد. عروسم در پیش رویم سوخت و مرد."

 

مردم جهان فراموش نکرده اند که دولت آمريکا که اين سلاح شيميائی را در اختيار اسرائيل قرار داده خود با استفاده از همين مواد ده ها تن از مردم فلوجه را در عراق به کام مرگی دردناک فرستاد. بنابر این جای تعجب نیست که عليرغم معاهدات بين المللی، این بار نیز ارتش جنایتکار اسرائیل، این بازوی نظامی امپریالیسم در خاور میانه به دنباله روی از ارباب خود با استفاده از ماده شیمیایی فسفر سفید در جنگ بر علیه مردم غزه، شمایی دیگر از درنده خویی خود را در کنار سایر جنایاتش به نمایش گذاشته است.

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

http:/www.siahkal.com