سارا نیکو

 

خامنه ای جلاد و ادعای وقیحانه او در دفاع از حقوق بشر

قتل جورج فلوید ، مرد سیاهپوست آمریکایی که توسط پلیس فاشیست در شهر "مینیا پولیس" پایتخت "مینه سوتا" ، یکی از ایالات متحده آمریکا ، در روز روشن و در مقابل چشمان ناباور مردم صورت گرفت ، قلب همه انسان های آزادیخواه را در سراسر جهان به درد آورد.  با پخش شدن ویدئویی از این قتل فجیع در کانال های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی ، یک بار دیگر ، درجه ای از درنده خوئی پلیس حافظ نظم سرمایه داری امپریالیستی ایالات متحده آمریکا در مقابل دید مردم آمریکا و همچنین مردم سراسر جهان قرار گرفت.

در این میان ، دشمنان قسم خورده توده های در بند نیز هر یک به نحوی سعی در بهره برداری از قتل صورت گرفته به نفع خود هستند.  یک مورد از این ردیف دشمنان ، علاوه بر تمامی دولتمردان حکومتی ، اعضای سنا و کنگره آمریکا ، سران دو حزب جمهوری خواه و آزادی خواه ، و تحلیل گران سیاسی و نظریه پردازان اجتماعی ووو...  سردمداران رژیم جمهوری اسلامی می باشند که با گرفتن ژست حمایت از حقوق سیاه پوستان و محرومان در آمریکا ، فریبکارانه می کوشند چهره کثیف خود و رژیم منفورشان را تطهیر نمایند.  این جانیان در حالی که خون پاک هزاران زن و مرد ایرانی مبارز و معترض به استثمار وحشیانه نیروی کار و سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ، از دستان شان می چکد ، برای مرگ جورج فلوید اشک تمساح ریخته و مذبوحانه تلاش می کنند تا از آب گل آلود جنایت دهشتناک صورت گرفته ، به اصطلاح برای خودشان ماهی بگیرند.

سردمداران جمهوری اسلامی که در اعمال جنایت در حق توده های تحت ستم ایران و خاورمیانه رکورد دار منطقه هستند و در همه چهل و یک سال گذشته علاوه بر همه حق کشی های شان ، با اعمال سیاست تبعیض ، میلیون ها هموطن کُرد ، تُرک ، بلوچ ، عرب و تُرکمن را وحشیانه مورد ستم ملی قرار داده و آن ها را از بدیهی ترین حقوق خود محروم کرده اند ، حال در لباس دفاع از سیاه پوستان در آمده و  موضوع تبعیض نژادی در آمریکا که واقعیتی انکار ناپذیر بوده و ذاتی نظم ظالمانه حاکم بر این کشور می باشد و ویژه امروز هم نیست را به وسیله ای برای توجیه جنایات خود قرار داده اند. 

تنها با مروری کوتاه به کارنامه سیاه تبعیض و جنایت در حاکمیت جمهوری اسلامی و با تأکید بر اعمال جنایتکارانه آن ها که در این زمینه دست همه جانیان را از پشت بسته اند ، باید خطاب به گردانندگان این رژیم گفت:

مردم ایران بیش از چهل و یک سال است که در زیر حاکمیت سرکوبگرانه شما جانیان که به مدد همین امپریالیسم آمریکا و شرکای آن در کنفرانس گوادولوپ برای جانشینی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه انتخاب شدید ، قرار دارند. حکومت شما از همان روز اول به سرکوب کارگران و ستمدیدگان و زنان و خلق های در بند مبادرت کرد و اختناقی شدید تر از قبل در جامعه ایران بر قرار ساخت.  شما جانیانی هستید که به حافظین نظام سرمایه داری در خاورمیانه و حتی در آن سوی دنیا درس شقاوت در کشتار  می دهید.  بنابراین مجاز نیستید که در قتل مردم تحت ستم آمریکا اشک تمساح بریزید.  مطمئن باشید که کسی این مانورهای فریبکارانه شما را باور نمی کند ، چرا که شما خود از جنس همان قاتلان جرج فلوید ها هستید.

مبارزه ای که هم اکنون در خیابان های شهرهای آمریکا جریان دارد ، نبردی بین توده های تحت ستم آمریکا با دشمنان شان برای رسیدن به آزادی و رفع هر گونه تبعیضی می باشد.  اما شما که مدافع تبعیض و ضد آزادی و لگد مال کننده هر صدای آزادیخواهانه ای می باشید ، خود در صف دشمنان توده های در بند قرار دارید ، آن هم نه تنها در ایران بلکه در صف دشمنان همه ستمدیدگان جهان.  رژیمی که سُلطه نحس خویش را با کشتار هزاران دختر و پسر جوان زندانی سیاسی بر پا کرد ، نمی تواند پشت ترحّم به مرگ یک انسان سیاهپوست در چنگال پلیس فاشیست اربابان امپریالیستی اش پنهان شود.  شما خود مزدور و یکی از حافظین منافع سرمایه داری در سطح جهان می باشید.

خامنه ای جلاد ، این سردسته جنایتکاران با ریاکاری در مورد قتل فلوید می گوید:

"مردم را می‌کُشند و با جنایت واضح و آشکار ، خودشان را نشان می‌دهند و عذرخواهی هم نمی‌کنند.  در عین حال ، زبان‌شان هم دراز است و می‌گویند "حقوق بشر"!  آن مرد سیاهی که آن‌جا کشته شد ، ظاهراً بشر نبود و حقوقی نداشت. این جوری است؟".

خامنه ای مزدور تصوّر می کند که مردم ما اعدام های روزمره دهه 60، سرکوب خلق عرب و کُرد و تُرکمن و تیغ کشی بر روی صورت زنان را فراموش کرده اند.  این جلاد فکر می کند که مردم ما ، کشتار ددمنشانه زندانیان سیاسی در سال 67 و یا فاجعه کوی دانشگاه در سال 78 ، زمانی که عمّال رژیم ، دانشجویان مبارز را از پشت بام ها به پائین پرت می‌کردند را فراموش کرده اند.  او تصور می کند که خون مبارزینی که در قیام های دی ماه 96 و آبان ماه 98 در خیابان ها و در شکنجه گاه ها بر زمین ریخته شد ، از یادها رفته است.  باید به این مزدور و ضحاک زمان یادآوری کرد که نام هزاران دختر و پسر جوانی را که بعد از خیزش سال ۸۸ کُشتید و اسامی آن عزیزانی را که در کهریزک مورد شنیع ترین شکنجه ها و تعرضات جنسی قرار دادید ، هرگز فراموش مان نخواهد شد ، آن هم در شرایطی که بوی خون پاک آن ها ، هنوز در فضای جامعه به مشام می‌رسد.

مردم جهان هنوز چشمان بی رمق ندا آقا سلطان را که توسط گلوله های مزدوران شما برای همیشه بسته شد را فراموش نکرده اند.  جزئیات مرگ غم انگیز چند ثانیه ای او که توسط تلفن همراه یکی از تظاهر کنندگان ضبط شده است ، هنوز در "حافظه جمعی" مردم مان زنده است.   آن ها فراموش نکرده اند که شما نیز همچون مزدوران پلیس امپریالیستی در آمریکا به هنگام قیام های توده ای مردم کشورمان در سال های اخیر ، چگونه با خودرو های نیرو های انتظامی ، وحشیانه از روی مردم مبارز رد شدید.  شما بیش از ۱۵۰۰ انسان را در آبانماه سال گذشته (1398) که به گرانی قیمت بنزین و به شرایط ظالمانه موجود اعتراض داشتند را قتل عام کردید. خون آن ها هنوز بر سنگفرش خیابان ها نقش بسته است.  پویا بختیاری یادتان هست که فقط می گفت من هم پسر کسی هستم؟  هواپیمای مسافربری اوکراینی را با ۱۷۶ مسافر ، با سه بار شلیک موشک ساقط کردید و صدها خانواده را نابود نمودید.  پنجاه کارگر مهاجر شریف افغان را همین دو سه هفته پیش به آن طرز فجیع کشتید و جسد آن ها را به رودخانه هریرود انداختید.  در روز ، چند بار به کولبران زحمتکش حمله می کنید و آن ها را می کُشید؟  آسیه پناهی زن ۵۸ ساله را که فقط در مقابل خراب کردن خانه اش در مقابل ماموران وحشی شما ایستادگی کرد را چرا آن قدر زدید که از نفس افتاد؟  او هم مثل فلوید فریاد می زد "نزنید ، ناراحتی قلبی دارم ، نمیتونم نفس بکشم" و شما جانیان باز هم پیاپی بر صورتش گاز فلفل می پاشیدید!  پرونده سیاه جنایات شما را انتهائی نیست و حال شما قاتلان ، برای جورج فلوید اشک تمساح می ریزید!؟   ننگتان باد ای بیشرمان!  شما چگونه و با چه شیئی زهرا کاظمی را در زندان اوین با "ضربه مغزی" شکنجه کُش کردید که حالا مدافع حقوق انسانی جورج فلوید شده اید؟  ننگ و نفرت بر شما!   شما فرزاد کمانگر را قبل از اعدام و به دار آویختن در زندان اوین ، چقدر شکنجه کردید؟   حالا در سوگواری مرگ تالم انگیز جورج فلوید ، بالای منبر رفته و روضه حقوق بشری می خوانید؟    ای جلاد ، ننگت باد!

مگر مردم ما فراموش کرده اند که شما در دیماه 1396 ، انسان های شریف و زحمتکش بسیاری را در سیاه چال های خود ، حتی فجیع تر از جورج فلوید کُشتید.  راستی ستار بهشتی موقعی که زیر شکنجه های قرون وسطایی شما جان می داد ، می فهمیدید که دیگر توان نفس کشیدن نداشت؟  این چه وقاحتی است که کارگران ایران را برای احقاق حقوق شان ، به شکنجه و شلاق و زندان محکوم می کنید و حال مدافع حقوق بشر شده اید؟ 

با پوزش پیشاپیش از همه خانواده های شهدای داغدار ، بر شمردن تک تک بیش از چهل و یک سال جنایات شما (ولایت وقیح) ، مثنوی هفتاد من خواهد شد.  شما در دادگاه انقلابی خلق است که محاکمه و محکوم خواهید شد و آن زمان است که هزاران هزار خانواده و بازمانده شهدای گور های تک نفره و دستجمعی ، بالاخره از سرنوشت عزیزان خود اطلاع خواهند یافت.  بنابراین قتل جورج فلوید نمی تواند دستاویزی برای کوچک جلوه دادن جنایات بیشمار شما ، ای سرکرده رژیم منفور جمهوری اسلامی تبدیل شود.

رهایی سیاه پوستان و سایر نژاد ها در آمریکا و آزادی خلق ها در کشورهای تحت سلطه و از جمله در ایران وابسته است به نابودی نظم سرکوبگرانه امپریالیستی که امثال ترامپ و خامنه ای با همه تفاوت های شان از محافظان آن می باشند؛ امری که مبارزه مردم آمریکا و توده های ستمدیده در کشورهای تحت سلطه را در یک جبهه و در مقابل همه جنایتکاران و مزدوران سرمایه داری قرار می دهد.

پنجم جون 2020 برابر با شانزدهم خرداد ۱۳۹۹